Tag Archives - Phần mềm chấm trắc nghiệm

Nâng cấp tính năng mới cho TNMaker IOS

Chi tiết bản cập nhật tính năng mới cho phần mềm chấm trắc nghiệm TNMaker trên hệ điều hành IOS phiên bản: *** Phiên bản cập nhật [5.51.111] *** – Sửa lỗi tự động quét nhanh. – Cảnh báo chế độ tắt mặc định. Nhận thấy sự chênh lệch tính năng tương đối lớn giữa…