Tham gia nhóm cộng đồng

Nhóm cộng đồng là nơi TNMaker chia sẻ các thông tin cập nhật về phần mềm cũng như hỗ trợ các thầy cô khi gặp khó khăn lúc sử dụng.

Bên cạnh đó còn là nơi các thầy cô chia sẻ các mẫu phiếu, các vấn đề phát sinh khi sử dụng TNMaker.

Đặc biệt các chương trình thử nghiệm, phiên bản beta thú vị của TNMaker sẽ chỉ áp dụng cho thanh viên nhóm! Điều thú vị này quý thầy cô đừng bỏ lỡ .

Nếu quý thầy cô chưa tải phần mềm TNMaker – quý thầy cô có thể tải trực tiếp tại:

  • iPhone: AppStore
  • Samsung, Oppo, Xiaomi, LG, Sony,…: GooglePlay.