Thêm Mail trên hệ điều hành IOS

Nhiều thầy cô trong quá trình sử dụng TNMaker trên iPhone có thể sẽ gặp tình trạng

” No Mail Accounts ” 

Vậy làm sao để khắc phục tình trạng lỗi này?

Thầy cô  tải ngay ứng dụng MAIL

(biểu tượng hòm thư màu xanh) trên App Store về và cài đặt sau đó mở lên rồi gửi 1 mail bất kì, thường nó sẽ đăng nhập luôn tài khoản iCloud trên máy của thầy cô.

 

Gửi tới quý thầy cô trong Video bên dưới

3 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *