Thêm Mail trên hệ điều hành IOS

Nhiều thầy cô trong quá trình sử dụng TNMaker trên iPhone có thể sẽ gặp tình trạng ” No Mail Accounts ”  Vậy làm sao để khắc phục tình trạng lỗi này? Thầy cô  tải ngay ứng dụng MAIL (biểu tượng hòm thư màu xanh) trên App Store về và…

Read More
Image Description