Mẫu phiếu chấm trắc nghiệm TNMaker 5 đáp án

Ngoài những bài kiểm tra bình thường có 4 đáp án. Nhiều trường nước ngoài đang sử dụng đến 5 đáp án cho một câu hỏi trắc nghiệm. Mẫu phiếu chấm trắc nghiệm này vẫn sử dụng để chấm thi bình thường giống mẫu 4 đáp án trong phần mềm.

Đáp ứng yêu cầu của thầy cô, team xin gửi tới quý thầy cô mẫu phiếu có 5 đáp án. Giúp thầy cô tối ưu hơn trong việc đánh giá năng lực học tập của các em học sinh.

ẢNh phiếu 40 câu TNMaker
Phiếu 20 câu – Tiếng ViệtPhiếu 20 câu – Tiếng Anh
Phiếu 40 câu - Tiếng VIệtẢnh phiếu 40 câu tiếng anh
Phiếu 40 câu – Tiếng ViệtPhiếu 40 câu – Tiếng Anh
Phiếu chấm trắc nghiệm TNMaker 5 đáp án 60 câu
Phiếu 60 câu – Tiếng Việt Phiếu 60 câu – Tiếng Anh
Phiếu 100 câu – Tiếng Việt Phiếu 100 câu – Tiếng Anh

Lưu ý: Thầy cô chọn đúng mẫu phiếu tương ứng với phiếu trả lời của học sinh làm bài để khi chấm kết quả trả về là đúng nhất.

Chúc thầy cô luôn vui vẻ, và có thật nhiều sức khỏe.

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *