Cách nhập đáp án chấm phiếu
TLTN THPT QG bộ Giáo dục 2025

Phiếu thi tốt nghiệp 2025

Cách nạp đáp án để chấm thi tốt nghiệp 2025

Nhập đáp án bằng cách scan 1 phiếu tô sẵn

Nạp đáp án bằng file excel

Thầy cô hãy tô đầy đủ mã đề, đáp án đúng lên 1 tờ phiếu sau đó vào đáp án chọn biểu tượng Camera để quét tờ phiếu trên. Mã đề và đáp án trên tờ phiếu sẽ được TNMaker lưu thành đáp án.
Đây là một phương thức nhập đáp án quen thuộc đối với người dùng TNMaker. 
Mọi thứ vẫn cũ chỉ khác ở file mẫu excel mới.

Tải file đáp án phiếu bộ 2025

Biểu tượng nhập đáp án bằng 1 phiếu tô sẵn

Nhập  từ excel

Nạp đáp án thủ công

Nạp đáp án thủ công cho phiếu 2025

P1 chọn 1 trong 4 đáp án
P2 lựa chọn đúng hoặc sai
P3 điền số (câu trả lời ngắn)

Biểu tượng nhập đáp án thủ công

TNMAKER.NET - TN TEAM 

Address: Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: (+84 ) 35 901 8287

Email: tracnghiemmaker@gmail.com

Website: https://tnmaker.net

THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

©2022 Allrights reserved TNMaker