Đăng kí

Liên Hệ

Phiếu trả lời trắc nghiệm rút gọn

Việc kiểm tra trên lớp hay ôn luyện thường được tiến hành nhiều và không yêu cầu quá cao về mặt hình thức của phiếu chấm. Để đáp ứng nhu cầu này chúng tôi đã tạo ra các loại phiếu thu nhỏ, phiếu rút gọn để tiết kiệm giấy cho quý thầy cô và học sinh.

Phiếu chấm trắc nghiệm thu nhỏ là các mẫu được ghép để 1 tờ A4 có thể in được nhiều phiếu tiết kiệm giấy cho việc chấm trắc nghiệm

Loại phiếu 20

Mẫu phiếu 40

Mẫu phiếu 50

Mẫu phiếu ngang

Thầy cô lưu ý tên phiếu cũng chính là cách tạo bài. Ví dụ mẫu 40 loại phiếu 40 thì thầy cô sẽ tạo bài là loại phiếu 40!

Xem mẫu phiếu

Tải phiếu chấm

Xem mẫu

Xem phiếu

Và như thường lệ ở cuối mỗi trang tải phiếu chúng tôi sẽ đặt một vài gợi ý để giúp bạn tìm được mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm phù hợp

Phiếu có tự luận

Mẫu phiếu file word

Phiếu tiếng  Anh

TNMAKER.NET - TN TEAM 

Hotline: (+84 ) 35 901 8287

Email: tracnghiemmaker@gmail.com

Website: https://tnmaker.net

Address: Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH

Chính sách đổi trả

Artboard 26

Điều khoản và dịch vụ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Về chúng tôi

©2022 Allrights reserved TNMaker