Đăng kí

Liên Hệ

Phiếu trắc nghiệm theo số câu

Thầy cô đôi khi gặp phải các bài kiểm tra với số câu không phải 20 40 60, ... mà nó là 15, 24, 32, ... Ở mục này chúng tôi sẽ tổng hợp lại toàn bộ các mẫu mở rộng và chia theo số câu để thầy cô tiện tìm kiếm khi có nhu cầu đặc biệt về số câu

Dưới đây là link tổng hợp phiếu chấm đủ loại theo số câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 20 câu

Thầy cô lưu ý tên phiếu cũng chính là cách tạo bài. Ví dụ mẫu 40 loại phiếu 40 thì thầy cô sẽ tạo bài là loại phiếu 40!

  Đây là các phiếu trả lời trắc nghiệm của TNMaker được cá biệt hóa theo những đóng góp cũng như kinh nghiệm hỗ trợ chỉnh sửa phiếu giúp các thầy cô của đội ngũ TN-team. 
  Nếu vẫn chưa phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy để lại phản hồi ở cuối trang này!

Phiếu trả lời trắc nghiệm 28 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 30 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 32 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 35 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 25 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 60 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 100 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 24 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 10 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 15 câu

TNMAKER.NET - TN TEAM 

Hotline: (+84 ) 35 901 8287

Email: tracnghiemmaker@gmail.com

Website: https://tnmaker.net

Address: Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH

Chính sách đổi trả

Artboard 26

Điều khoản và dịch vụ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Về chúng tôi

©2022 Allrights reserved TNMaker