Đăng kí

Phiếu chấm

Hướng dẫn

Mở rộng

QrCode

Liên Hệ

Phiếu trắc nghiệm có rọc phách

Phiếu trả lời trắc nghiệm có rọc phách là các mẫu thiết kế để sau khi cắt phách phần phiếu còn lại vẫn có thể chấm với máy bình thường.

Mẫu rọc phách có thông tin học sinh ở phần phách cắt rời để đảm bảo tính bảo mật khi chấm bài

Loại phiếu 120 có rọc phách

Loại phiếu 20 rọc phách

Loại phiếu cắt phách 40

Loại phiếu khác

Tải phiếu trắc nghiệm

Tải phiếu trắc nghiệm

Tải phiếu trắc nghiệm

Tải phiếu trắc nghiệm

Thầy cô lưu ý tên phiếu cũng chính là cách tạo bài. Ví dụ mẫu 40 loại phiếu 40 thì thầy cô sẽ tạo bài là loại phiếu 40!

Cuối mỗi trang chứa phiếu chúng tôi luôn có gợi ý cho thầy cô về các mẫu khác mà có thể thầy cô sẽ muốn xem qua và cân nhắc lựa chọn

Phiếu có tự luận

Phiếu chấm file word

Phiếu chấm kiểu Bộ giáo dục

TNMAKER.NET - TN TEAM 

Hotline: (+84 ) 35 901 8287

Email: tracnghiemmaker@gmail.com

Website: https://tnmaker.net

Address: Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH

Chính sách đổi trả

Artboard 26

Điều khoản và dịch vụ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Về chúng tôi

©2022 Allrights reserved TNMaker