Đăng kí

Liên Hệ

Phiếu trắc nghiệm tiếng Anh

Môn tiếng Anh đòi hỏi phiếu có ngôn ngữ trên phiếu là tiếng Anh. Vì vậy chúng tôi đã điều chỉnh đôi chút để có các phiếu chấm phù hợp

Thầy cô lưu ý tên phiếu cũng chính là cách tạo bài. Ví dụ mẫu 40 loại phiếu 40 thì thầy cô sẽ tạo bài là loại phiếu 40!

  Đây là các phiếu trả lời trắc nghiệm của TNMaker được thay đổi ngôn ngữ cũng như được cá biệt hóa theo những đóng góp cũng như kinh nghiệm hỗ trợ chỉnh sửa phiếu giúp các thầy cô của đội ngũ TN-team. 
  Nếu vẫn chưa phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy để lại phản hồi ở cuối trang này!

Thầy cô nhấp vào link bên dưới để tải về

Xem mẫu

Xem mẫu phiếu

Xem phiếu

Xem mẫu

Phiếu tiếng Anh 20 câu

Phiếu tiếng Anh 40 câu

Phiếu tiếng Anh 60 câu

Phiếu tiếng Anh 100 câu

TNMAKER.NET - TN TEAM 

Hotline: (+84 ) 35 901 8287

Email: tracnghiemmaker@gmail.com

Website: https://tnmaker.net

Address: Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH

Chính sách đổi trả

Artboard 26

Điều khoản và dịch vụ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Về chúng tôi

©2022 Allrights reserved TNMaker