Đăng kí

Phiếu chấm

Hướng dẫn

Mở rộng

QrCode

Liên Hệ

Phiếu chấm thi có tự luận

Tổng hợp các loại phiếu chấm có không gian trống để học sinh làm bài tự luận. Các mẫu phiếu này đều được chỉnh sửa từ mẫu phiếu gốc của TNMaker!

Phiếu trắc nghiệm có kèm phần làm tự luận

Mẫu tự luận
loại phiếu 120 BGD

Mẫu tự luận loại phiếu 20

Mẫu tự luận loại phiếu 40

Mẫu tự luận loại phiếu ngang

Thầy cô lưu ý tên phiếu cũng chính là cách tạo bài. Ví dụ mẫu 40 loại phiếu 40 thì thầy cô sẽ tạo bài là loại phiếu 40!

Mẫu tự luận loại phiếu 60

Một số phiếu khác

Tải mẫu phiếu

Xem thêm phiếu

Các mẫu phiếu tự luận được tạo thành bằng cách chỉnh sửa từ mẫu phiếu gốc 120. Khi chấm tùy theo nhu cầu thầy cô chọn số câu còn loại phiếu hãy luôn chọn loại phiếu 120.

Ngoài ra chúng tôi đề xuất thêm 1 vài dạng phiếu chấm có thể quý thầy cô sẽ thích!

Phiếu tự luận 120

Phiếu tự luận 20

Phiếu tự luận 40

Phiếu tự luận ngang

TNMAKER.NET - TN TEAM 

Hotline: (+84 ) 35 901 8287

Email: tracnghiemmaker@gmail.com

Website: https://tnmaker.net

Address: Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH

Chính sách đổi trả

Artboard 26

Điều khoản và dịch vụ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Về chúng tôi

©2022 Allrights reserved TNMaker