Các mẫu phiếu chấm trắc nghiệm mở rộng

1. Phiếu trắc nghiệm 120 câu theo Form của Bộ giáo dục:

2. Mẫu phiếu trắc nghiệm 40 câu, thầy cô in trên khổ giấy A5

2. Mẫu phiếu trắc nghiệm 40 câu x2, thầy cô in trên khổ giấy A4 rồi cắt ra ạ

3. Mẫu phiếu trắc nghiệm 10 câu kèm tự luận, thầy cô khi chấm bài chọn Mẫu phiếu: Phiếu ngang, số câu: 10

4. Mẫu phiếu trắc nghiệm 30 câu kèm  phần tự luận, thầy cô in trên khổ giấy A4 rồi cắt ra ạ

5. Mẫu giấy thi trắc nghiệm 25 câu và phần tự luận viết – in trên khổ giấy A3 dùng trong các kì thi

6. Mẫu phiếu trắc nghiệm 50 câu, Khi tạo bài thi, thầy cô chọn mẫu phiếu là “Mẫu phiếu 60” và Số câu là: 50 để chấm bài.

 

Ngoài ra quý thầy cô có thể để lại yêu cầu ngay bên dưới trang này, 

hoặc Mail qua địa chỉ: tracnghiemmaker@gmail.com để được hỗ trợ chỉnh sửa phiếu