Chỉnh sửa phiếu- TNMaker

Chỉnh sửa phiếu trắc nghiệm

   KIỂU CHỮ

   CHỈNH SỬA CHI TIẾT

CHỈNH SỬA THÔNG TIN

Bật hiển thị
Tắt hiển thị

XEM TRƯỚC

KIỂU ĐẬM

KIỂU NGHIÊNG

TNMAKER.NET – TN TEAM 

Hotline: (+84 ) 35 901 8287

Email: tracnghiemmaker@gmail.com

Website: https://tnmaker.net

Address: Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH

Chính sách đổi trả

Artboard 26

Điều khoản và dịch vụ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Về chúng tôi

©2022 Allrights reserved TNMaker