Favorable Blogs

Presented by the Front’s most generous community of bloggers

Cài ngay ứng dụng chấm trắc nghiệm trên điện thoại TNMaker

Cách sử dụng – Phần mềm chấm trắc nghiệm trên điện thoại.

Dễ dàng chấm bài trắc nghiệm với thao tác giống như chụp ảnh ngay trên điện thoại của bạn. Tải ngay ứng dụng tại CHPlay hoặc AppStore. Với thầy cô sử dụng iPhone sẽ tải tại App Store, thầy cô sử dụng Samsung, Oppo, Sony, Xiaomi,… thầy cô lựa chọn Google Play bên dưới để...

Mẫu phiếu Ngang phần mềm chấm trắc nghiệm TNMaker

TNTeam gửi tới quý thầy cô mẫu phiếu ngang tiết kiệm giấy hơn. Và phần trống thầy cô có thể trực tiếp chèn đề bài hoặc tự luận để học sinh làm bài. Tải ngay mẫu phiếu trên File dạng đuôi PDF Tải phiếu gốc Tải phiếu Hoặc thầy cô có thể tải trực tiếp...